Vanuit de Bron de toekomst in

Vakantierooster

Vakanties

Herfstvakantie - 16 okt. t/m 20 okt. 2023

Kerstvakantie - 25 dec. 2023 t/m 5 jan. 2024

Voorjaarsvakantie - 19 t/m 23 febr. 2024

Paasvakantie - 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie - 29 april t/m 11 mei 2024 (in deze vakantie valt ook Hemelvaartsdag)

Pinkstervakantie - 20 mei t/m 21 mei 2024

Zomervakantie - 12 juli t/m 23 aug. 2024

Vrije (mid)dagen

Vrijdag 15 september - studiedag, groep 1-8 gehele dag vrij

Maandag 11 november - studiedag, groep 1-8 gehele dag vrij

Vrijdag 22 december - groep 1-8 's middags vrij

Dinsdag 23 januari - studiedag, groep 1-8 gehele dag vrij

Donderdag 28 maart - studiemiddag, groep 1-8 's middags vrij

Vrijdag 26 april - koningsspelen, groep 1-8 's middags vrij

Woensdag 19 juni - studiedag, groep 1-8 gehele dag vrij

Maandag 8 juli - afscheid groep 8, groep 1-7 's middags vrij

Donderdag 11 juli - groep 1-7 's middags vrij


Concept vakantierooster 2024/2025:

Herfstvakantie: 28-10-2024 t/m 1-11-2024

Kerstvakantie: 20-12-2024 (12:00) t/m 3-1-2025

Voorjaarsvakantie: 24-2-2025 t/m 28-2-2025

Meivakantie: 18-4-2025 t/m 5-5-2025 (in deze vakantie vallen ook Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag en Koningsdag).

Hemelvaart: 29-5-2025 t/m 30-5-2025

Tweede Pinksterdag: 9-6-2025

Zomervakantie: 17-7-2025 (12:00) t/m 29-8-2025