Vanuit de Bron de toekomst in

Zendingsgeld

Elke maandagmorgen wordt er in alle klassen geld ingezameld wat uw kind van huis mee mag nemen. Hoewel we dit bij u aanbevelen, bent u uiteraard niets verplicht. Met dit zendingsgeld steunen we verschillende doelen. Ongeveer de helft van de jaarlijkse opbrengst is bestemd voor onze drie sponsorkinderen uit resp. Haïti, Guatemala en Burkina Faso. Wij sponsoren deze kinderen via de stichting Woord en Daad. De andere helft van de opbrengst wordt verdeeld en geschonken aan het jaarlijkse zendingsproject van de Gereformeerde Kerk Brandwijk-Molenaarsgraaf, de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

Incidenteel wordt er een actie gehouden voor een specifiek goed doel. Zo wordt er eens in de twee jaar door middel van een sponsorloop geld opgehaald voor Wandelen voor Water.