Vanuit de Bron de toekomst in

Overige betrokkenen

N
Naast het bestuur, het personeel, de MR en de ouderraad, zijn er nog meer personen op een bepaalde manier bij onze school betrokken. Hieronder worden zij genoemd.  Dhr. Peter Vogel is om de week op maandag van 9:15-10:00 uur in groep 5 om daar muziekles te geven. Hetzelfde doet hij om de week op woensdagmorgen van 11:30-12:15 uur in groep 6.  Juf Rianne Stouten geeft elke vrijdagochtend muziekles in groep 1-4 of groep 7-8.  Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag is mevr. Marjan van Hoorne op school aanwezig om de klaslokalen schoon te maken.