Vanuit de Bron de toekomst in

Ouderraad

Op school is er een ouderraad. Deze ouderraad houdt zich bezig met de praktische ondersteuning van leerkrachten en directie, bijvoorbeeld bij de organisatie en uitvoering van het Kerstfeest, Sinterklaas en de afscheidsavond. De ouderraad wordt gevormd door mw. Diana Boender en mw. Nellie van der Stoep.

Als er bepaalde werkzaamheden op school te verrichten zijn, wordt dat door de school doorgegeven aan de ouderraad. Zij gaan dan andere ouders benaderen om op school hulp te geven. Betreft het een activiteit in een bepaalde groep, dan wordt eerst geprobeerd om ouders van kinderen uit die groep te benaderen.

De leden van de ouderraad zijn ook bereikbaar via het telefoonnummer van de school, 0184-641480.