Vanuit de Bron de toekomst in

Missie en visie

De missie van CBS 'de Bron' is: vanuit de Bron de toekomst in. Met 'de Bron' wordt enerzijds gedoeld op de naam van onze school, vanwaaruit wij de leerlingen de verdere toekomst in mogen sturen. Anderzijds, en dat geeft de fundamentele betekenis van onze schoolnaam aan, is 'de Bron' onze Bron: Jezus Christus. Op Hem mogen wij onze kinderen wijzen.

Deze missie hangt samen met ons logo. Dit logo kunt u onder andere vinden op de homepage van onze website.
 

In het logo ziet u water. Zoals water het resultaat is van een bron, zo is het Levend Water het resultaat van de Levensbron: Jezus Christus.
Ook zijn er 8 vissen te zien. Die 8 vissen symboliseren 8 groepen of 8 jaren. Het Griekse woord voor vis is Ichthus. Die letters staan voor: Jezus Christus, zoon van God, Verlosser.
De zon geeft de zonsopkomst of zonsondergang weer, het begin en het einde.

Wij geloven in de Drieënige God:
God de Vader, Die na de schepping van hemel en aarde het water en het land scheidde en daarmee een woonplaats voor de mens creëerde.
God de Zoon, Christus, Ichthus, Die baanbrekend werk verrichtte en daarmee de Bron is tot ons behoud. Het Licht van de wereld.
God, de Heilige Geest. Wie iets van dit Licht begrepen heeft, zet dit niet meer onder een korenmaat, maar draagt het uit en daarmee is de Heilige Geest onze Inspiratiebron.