Vanuit de Bron de toekomst in

Bestuur

CBS 'de Bron' is een zng. 'eenpitter'. Het vrijwilligersbestuur wordt gevormd door ouders van de school, en is verdeeld in een uitvoerend en een toezichthoudend bestuur. Het bestuur vergadert enkele malen per jaar.      

Dick Schreuders (voorzitter)

Branca de Gier-Slobbe (secretaresse)

Marijke van Vliet-de Jong  (penningmeester/algemeen adjunct)

Peter Kwakernaak (technische commissie)

Toezichthoudend bestuur

Wim Bakker (lid)

Rianne Bot-Kraaiveld (lid)

Jan Cluistra (voorzitter)

Ellen van Maaren-Kaptein (lid)

Carolien van Wijgerden-Baan (lid)

Het bestuur is te bereiken via bestuur@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl.