Vanuit de Bron de toekomst in

Vrij vragen

Vanwege ziekte
Wij willen u vriendelijk vragen of u dat voor schooltijd zelf rechtstreeks aan school wilt doorgeven. Een telefoontje is voldoende (0184-641480).
N.B. Omdat we als team op maandag- en vrijdagmorgen met elkaar de week openen danwel sluiten, zijn we op die morgens tussen 7.50 en 8.10 uur telefonisch niet bereikbaar.

Vanwege bezoek onder schooltijd aan tandarts, huisarts, e.d.
U kunt volstaan met het meegeven van een briefje aan uw kind of even een telefoontje naar school.

Vanwege bijzondere omstandigheden (bijv. feesten, begrafenissen, vakanties)
U kunt dat melden via het formulier wat u op school kunt krijgen. Dit is een standaardformulier van de gemeente Molenwaard, wat door u ingevuld en weer op school ingeleverd dient te worden. Zodra het formulier op school is, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.